Choď na obsah Choď na menu
 


Pravidlá slušného správania – Predstavme sa?!

3. 4. 2008

Pravidlá slušného správania – Predstavme sa?!    

Ak uplynie deň, keď nestretnete človeka, je to deň akoby bez slnka.... Teda podľa mňa. Okrem okrajových situácií, každý deň sa stretávame s inými ľuďmi. O tom, ako pozdraviť známeho, resp. cudzieho človeka sme si písali v prvom článku. Dnes si povieme niečo o tom, ako a kedy sa pri stretnutí predstavovať.  

Zmyslom predstavovania je v podstate zbavovanie sa anonymity. Tento „úkon“ robíme niekedy automaticky, inokedy cielene.

Napríklad:

Predstavte si, že ide po ulici mladý chlapec a dievča (brat a sestra). Stretnú sa s priateľmi chlapca, medzi ktorými je mladý muž, ktorý sa mladej dievčine (sestre) páči. Čo spraví dievčina? Ak ju vlastný brat nepredstaví, spraví to sama....

Tak ako to je vlastne? Kto koho a kedy má predstaviť? Na pomoc  si zoberieme Pravidlá spoločenského správania:

 

Na prechádzke:
Ak ste na prechádzke a stretnete priateľa, s ktorým sa chcete porozprávať,  musíte sa najprv ospravedlniť svojmu spoločníkovi. Ten svoje slušné správanie dá najavo tak, že podíde ďalej. Samozrejme nenecháte ho dlho čakať....

Ak sa prechádza muž a žena, gentleman sa zastavuje s priateľmi len veľmi výnimočne. V tomto prípade je nevyhnutné, aby svoju partnerku predstavil. Je úplne vylúčené nechať ju stáť opodiaľ!

 

Kedy sa predstavovať?

Samozrejmosťou je, že sa nepredstavujeme vo veľkej spoločnosti ako napríklad susedovi vo vlaku, v divadle, na výstave, apod.

Nevyhnutne sa ale musíme predstaviť pri úradnom alebo pracovnom styku, alebo ak oslovíte verejne známu osobu. 
Muž sa musí žene predstaviť vždy, ak rozhovor presiahne zdvorilostné frázy!

Žena v porovnaní s mužom má prednostnejšie postavenie: v danej situácii žena môže zvážiť, či tak spraví! Nemusí sa každému predstaviť !


Toto pravidlo sa samozrejme netýka pracovnej a obchodnej sféry!

 

Kto koho predstavuje?

- hostiteľ predstavuje svojich hostí

- nadriadený svojich podriadených


  Ďalšie možnosti vám ukazuje logické pravidlo: ten, kto predstavuje, je v „ručiteľskej“ úlohe, čiže je akoby garantom.

Z toho logicky vyplývajú ďalšie pravidlá:

- muž predstavuje ženu (svoju manželku)

- priateľ  svoju priateľku

- rodič svoje deti (takto ich učíme v praxi)

 

Stalo sa vám, že ste museli predstaviť viac ľudí navzájom? Vedeli ste, aký je bontón? Tak si to teraz zopakujme:
 Vždy predstavujeme spoločensky menej významnú osobu človeku významnejšiemu!

Muža predstavujeme žene

Mladšieho predstavíme staršiemu!


 

Ako sa predstaviť?
Ste sám a nie je pri vás ďalšia osoba, ktorá by vás predstavila. Možno sa teraz čudujete, ale aj v tejto oblasti sú „pravidlá“, ktorých nedodržanie v istých spoločenských kruhoch je prinajmenej nezdvorilé.
 V priateľskom kruhu sa predstavujeme menom.

V obchodnom styku: celým menom a spoločnosťou, ktorú zastupujeme.

Pri formálnejších príležitostiach začneme vetou: „Dovoľte, aby som sa vám predstavil/a...“


 

Ako predstavovať?
Na druhej strane, môže sa vám stať, že práve vy musíte niekoho predstaviť. Postup je podobný ako pri „samopredstavovaní“, napriek tomu si zopakujme už spomínané pravidlá:
 Pri spoločenských udalostiach oslovíte významnejšiu osobu: „Pán XY, dovoľte mi predstaviť vám....“ a predstavíte osobu spoločensky menej významnú. Ak má táto osoba aj titul, resp. funkciu uvedieme ich tiež.


Dôležité je ešte vedieť, že pri oslovovaní významnej osoby (spoločensky vysoko postavených) neoslovujeme menom, ale akademickým titulom, resp. funkciou (inžinier, doktor, dekan, primár, prezident, riaditeľ, atd.)

 


  Ak práve vy ste spoločensky významnejšia osoba, nezabudnite, že po predstavení sa podávate ruku na stisnutie ako prvý práve vy! Taktiež by ste mal „ukončiť“ tento proces aj slovne, ako napríklad: „teší ma, že vás spoznávam“ , apod.

 

Nesmieme ale zabudnúť ani na pravidlá, ktoré určujú ako sa chovať, ak vám niekoho predstavujú (alebo sa sám predstavuje) a vy práve sedíte...(v reštaurácii, doma, v zasadačke, apod.)

Takže aké sú pravidlá?
 Pri predstavovaní:

- muž v každom prípade musí stáť

- žena smie sedieť ak jej predstavujú muža alebo výrazne mladšiu ženu


 

 Pokračovanie v ďalšom článku.....