Choď na obsah Choď na menu
 


Pravidlá slušného správania – Stolovanie

3. 4. 2008

Pravidlá slušného správania – Stolovanie    

Predtým, než sa pustíme do pravidiel slušného správania v reštaurácii, povieme si niekoľko nevyhnutných „predpisov“ správneho stolovania. Je to dôležité už aj preto, lebo pri stolovaní sa najvýraznejšie prejaví pripravenosť človeka k spoločenskému styku, sebaovládanie, spoločenský takt, ovládanie pravidiel spoločenského správania, zdvorilosť a slušnosť.

 

Úprava stola

Okrem obrusu sa pod taniere dávajú malé obrúsky alebo podložka. Viac ako dva taniere naraz na stôl sa nedávajú (plytký a hlboký) a ich vzdialenosť od okraja stola je 2 – 3 cm.


Ak používate šálku na polievku, potom sa použije aj podšálka pokrytá malou dečkou.
vľavo od taniera je umiestnená miska na šalát,
vpravo od taniera miska na kompót.

Ak sa podávajú čerešne, musí sa k tomu pridať aj tanierik na kôstky!

 

Pravidlá ukladania príborov
 1. pravidlo:

Na pravú stranu sa ukladajú príbory pre použitie pravou rukou, na ľavú opačne.

Poznámka: napravo sa môže uložiť aj vidlička, ak sa bude používať ako jediný príbor k určitému jedlu.

2. pravidlo:

Príbory uložené podľa postupnosti poradia jedál – najbližšie k tanieru sú príbory, s ktorými sa bude jesť najneskôr.

 

Počet príborov je tiež limitovaný, neukladá sa naraz na stôl viac, než tri. Ak je viac jedál, príbory sa prikladajú postupne vo chvíli, keď sú potrebné.

 

Ukladanie príborov:
Vidlička sa kladie zubami nahor, 
lyžička dnom na stôl,
nôž ostrím k tanieru,
dezertné príbory nad tanier, uloženú rúčkami na tú stranu, ktorou rukou sa použije (dezertné príbory sú: múčniková vidlička, dezertný nôž a vidlička, prípadne kávová lyžička).

 
Papierová servítka založená do trojuholníka sa dáva pod vidličku, plátenná – jednoducho preložená vľavo od vidličky.

 

Nezabudnite na soľničku a korenie, k nim je vhodné priložiť aj malú ozdobnú vázičku alebo svietnik. Do vázy neukladajte príliš veľké alebo sýto voňajúce kvety.

Pozor! Použiť príbor nedajbože prsty na solenie je neprípustné. Ak ste u hostiteľa, ktorý vám dá soľ voľne sypanú v miske, vypýtajte si k nej malú lyžičku !

 

Ukladanie pohárov a nápojov:


Poháre a nápoje sa umiestňujú vpravo od taniera smerom ku stredu stola. Ak je pohárov viac, môžu sa uložiť do tvaru trojuholníka. Pravidlá pre pohárov sú obdobné ako pre príbory: bližšie k tanieru sa položí ten pohár, ktorý sa použije ako prvý. 

Vedeli ste, že podľa pravidiel, špáradlá nie sú povinné pri stolovaní? Ale ak chcete byť pozorní k svojim hosťom, je vhodné ich uložiť do stredu stola. („Kusovky“ špáradiel sa ukladajú pred tanier vpravo.)

Sedeli ste už na oslave, kde ste sa nevedeli ani pohnúť, lebo váš sused pri stole bol na vás nalepený? Je nepríjemné, ak sa máte najesť bez dostatočného priestoru...

Podľa pravidiel stolovania je vhodné ponechať pre jedného stolovníka 60 – 80 cm šírky a stolička by sa mala dať odsunúť od stola tak, aby sa človek mohol pohodlne postaviť.

 

Abeceda správanie sa pri stole

 Pravidlá, ktoré by malo ovládať už aj 10 ročné dieťa:
K stolu sa prichádza upravený a čistý
Sadá sa k stolu bez hluku, nie tesne ku kraju stola.
Počas celého jedla sú ruky nad stolom alebo ľahko položené na okraji – nie však lakte. Lakte sú pri tele, pri jedle sa používa iba dolná časť horných končatín.
Hlava je voľne sklonená, jedlo sa prináša k ústam, nie naopak.
Lyžica sa drží palcom hore a polievka sa naberá smerom k sebe. Nevkladá sa do úst celá, iba jej užšia časť.
Väčšie sústa sa v polievke krájajú lyžicou, nikdy nie nožom.
Chlieb k polievke má byť umiestnený na malom tanieriku vľavo od taniera, ľavou rukou sa z neho odlamujú malé kusy a vkladajú priamo do úst.
Lyžica sa po dojedení ukladá do taniera rúčkou vpravo.
Nôž a vidličku držíme za hornú časť rúčky s koncom opretým v dlani medzi prostredníkom a palcom, chrbtom hore, šikmo k tanieru.
Nôž sa nemá vzďaľovať od taniera, vidlička sa dvíha k ústam chrbtom hore, ak ňou nenaberáme sypké potraviny (zeleninu, rezance).
Nôž nepatrí nielen do polievky, ale ani do úst.
Dôležité je umiestnenie príboru pri prerušení jedla a pri dojedení (krížom, rovnobežne). Mľaskanie, srkanie, hlasné cinkanie príborom o tanier, hovorenie s plnými ústami a akákoľvek hlučnosť pri stole nie sú prípustné.
Ak sa chceme počas jedla trochu napiť, treba si utrieť ústa servítkou.

 

 

Zasadací poriadok – alebo ako usadiť svojich hostí

Pozvete domov na obed alebo večeru svojho šéfa, alebo osobu, o ktorej viete, že sa vyzná v jemnostiach spoločenského správania. Verte tomu, získate plus bod k dobru, ak dodržíte aspoň hlavné zásady zasadacieho poriadku:

Najjednoduchší spôsob, ako hostí usadiť na ich určené miesta, je uviesť ich ku stolu a ponúknuť im stoličku.

Hostiteľka a hostiteľ sedia oproti sebe buď za užšími časťami stola, alebo pri širších uprostred.

Čestné miesto pre muža je po pravej ruke hostiteľky , pre ženu po pravej ruke hostiteľa (ktorým môže byť v otcovej neprítomnosti aj syn).

Pri usádzaní hostí k stolu sa opäť uplatňuje staré dobré pravidlo spoločenskej prednosti:
starší majú prednosť pred mladšími,
ženy pred mužmi,
spoločensky významní pred menej významnými.

Striedavo by mali sedieť dámy a páni, vedľa seba by sa nemali ocitnúť ľudia, ktorí majú úplne odlišné záujmy a už vôbec nie ľudia, o ktorých e známe, že sa nezhodnú.

 


Ak organizujete napríklad obchodné rokovanie, nezabudnite na ďalšie aj pravidlá:

V takýchto prípadoch sa nesmie zabúdať na jeho účel a tým, ktorí spolu majú čo prerokovať, treba umožniť, aby mohli byť v kontakte už počas jedla. Nesmie sa ale zabudnúť na  spoločenskú dôležitosť jednotlivých hostí!  Potom sa treba riadiť podľa schémy:
 
Najčestnejšie miesto (na čele stola oproti dverám) patrí hostiteľke, oproti nej sedí hostiteľ.
Po pravej ruke hostiteľky si sadá pán číslo jeden, po ľavej ruke pán číslo dva. Aj ďalší v poradí sa riadia týmto krížovým spôsobom.
Ku stolu si sadá najprv hostiteľka, páni čakajú, kým sa neusadia dámy.
Pri oficiálnych príležitostiach je povinnosťou každého pána najprv odprevadiť "svoju" (pridelenú) dámu k jej miestu pri stole.
Nech už pri stole obsluhuje ktokoľvek (pri priateľských stretnutiach to býva obyčajne hostiteľka, ktorej prípadne niekto pomáha), nedopustí, aby hostia (tí by to tiež mali vedieť) skladali prázdne špinavé taniere na seba na stôl.
Prázdne taniere sa berú sprava, nové (čisté alebo plné) sa podávajú zľava.
Keď sa hostia obsluhujú sami, je ich povinnosťou ponúknuť svojmu susedovi. Misu s jedlom si nikdy nenechávajú pri sebe, ale posunú ju ďalej - slovom, prejavia základnú pozornosť k ostatným.
Nápoje sa podávajú sprava a poháre sa nalievajú na stole. Nalievať si môžu sami, pričom páni obsluhujú dámy.
Poznámka: V priateľskej spoločnosti môže hostiteľ nalievať mimo stola tak, že uchopí pohár, za hosťom ho naplní a plný postaví z pravej strany na stôl.
Minerálky sa dávajú na stôl vo fľašiach, víno buď vo fľašiach, alebo v karafách či sklenených džbánkoch. 

 

 

 


TIP: Ak sa raz ocitnete v spoločnosti ľudí, ktorí ovládajú všetky jemnosti týchto pravidiel a budete sa cítiť v pomykove, neupozorňujte na seba, ale snažte sa čo najviac odsledovať ich správanie. 

 


Literatúra:

Dagmar Brázdová: Pravidlá spoločenského správania